• Znajdź nas:

17 852 18 28

507 393 131

17 852 18 28


Tylko dla orłów.

2017-04-19

Wśród ogólnego narzekania na poziom świadczonych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami warto zwrócić uwagę na wąską grupę młodych ludzi podnoszących poziom wiedzy w zawodzie. Od roku 2005 Polska Federacja Rynku Nieruchomości nagradza finansowo autorów najlepszych prac magisterskich na temat rynku nieruchomości w Polsce. Część autorów tych prac zasila szeregi pośredników, wyróżniając się wiedzą i podejściem do wykonywania zawodu. Laureaci corocznych nagród coraz częściej zwracają na siebie uwagę instytucji zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

Analizując nadsyłane co roku prace w ramach Kapituły Nagrody im. Jerzego Kląskały naszego przedwcześnie zmarłego kolegi, dochodzę do wniosku, że z tym pośrednictwem nie jest tak źle jak się to przedstawia na co dzień. Poziom prac jest różny. Są prace wybitne, większość stanowią prace poprawne. Zróżnicowanie tematyczne powoduje , że swoim zasięgiem często wybiegają poza ramy pośrednictwa i obejmują swoją tematyką szeroko pojętą tematykę rynku nieruchomości.

Ciągłe narzekania na nieprzygotowanie zawodowe, brak wiedzy i nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej są często bardzo kosztowne, szczególnie dla naszych klientów. Na przykładzie tych prac i przebiegu karier zawodowych niektórych z ich autorów na przestrzeni kilku lat widać, że warto zainwestować w siebie.

Te rozprawy są często niezwykle ciekawe i pouczające dla całego środowiska zawodowego obsługującego rynek nieruchomości. Zagadnienia poruszane w pracach dyplomowych powinny być inspiracją do podnoszenia jakości naszych usług i wykorzystywane za zgodą autorów do ich publikacji. Szczególnie interesujące są rozprawy na temat działania pośrednika w sytuacjach kryzysowych, uzdrawiania zaniedbań urzędniczych i należytego wyboru optymalnej ścieżki do zawarcia transakcji. To także tematy poznawania specyfiki działania wspólnot mieszkaniowych, kształtowania cen nieruchomości w różnych rejonach kraju jak również działanie naszego rynku na tle innych krajów Unii Europejskiej. Także poruszane są w nich zjawiska globalne jak kryzysy na rynkach nieruchomości ich skutki oraz geneza.

W sytuacji spadku zainteresowania szkoleniami lektura tych prac mogłaby być dźwignią jakości świadczonych usług i uzupełnieniem warsztatu zawodowego.

Szeroka wiedza z zakresu rynku nieruchomości i jego otoczenia jaka wypływa z tych prac mogłaby ożywić doradztwo w kontekście planowania inwestycji deweloperskich oraz instytucji finansowych. Kierunek ten jest szczególnie pożądany i deficytowy w szeroko pojętym pośrednictwie. Gruntowna wiedza na temat czynników wpływających na kształtowanie się cen w szerszym ujęciu coraz częściej decyduje o powodzeniu inwestycji. Można by również podjąć działania w celu pogłębiania poruszanych zagadnień i przełożenia ich na praktyczne działania.

Zawód pośrednika, czy zarządcy to zawody bardzo młode. Ich prawne usankcjonowanie datuje się na rok 1997. W związku z tym w porównaniu z innymi zawodami obsługującymi rynek nieruchomości brak jest wypracowanych i ugruntowanych wysokich standardów zawodowych a przede wszystkim fachowej literatury. Prowadzenie na coraz szerszą skalę studiów w zakresie gospodarowania nieruchomościami i studiów specjalistycznych zostało skutecznie ograniczone przez deregulację zawodową. Wypracowany dorobek zawodowy od roku 1997 jest jednak znaczny. Jego kontynuowanie i poszerzanie przez wyższe uczelnie w kraju jest szczególnie ważne i wskazane w celu ochrony rynku nieruchomości przez zalewającą go falą bylejakości.

Dlatego tak budujące dla naszego zawodu są relacje z wyższymi uczelniami i dostrzeganie wyróżniających się studentów, którzy będą stanowić w przyszłości awangardę naszego zawodu i przykład dla innych. Już widać ,że warto pomóc tym ludziom na starcie, bo przyszłe korzyści z tych działań odniesiemy wszyscy. Sądzę ,że poprzez wykształcenie własnych kadr zawodowych i naukowych może nastąpić wzrost świadomości własnej odrębności zawodowej tak nadszarpniętej w ostatnich latach. Widoczny jest spadek zainteresowania studiami z zakresu rynku nieruchomości. W mniejszych, szczególnie prywatnych uczelniach kierunki zostały często zawieszone z uwagi na brak kandydatów. Tak jest np. w Rzeszowie, co nie wróży dobrze na jakość usług i obsługę rynku nieruchomości. Podobnie jest w innych rejonach.

Nagrody finansowe są przyznawane co rok i uroczyście wręczane przez władze PFRN przy okazji Kongresów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zbigniew Prawelski

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Doradca Rynku Nieruchomości