• Znajdź nas:

17 852 18 28

507 393 131

17 852 18 28


Deweloperzy się nie poddają

2019-12-05

Hossa trwa – przybywa zjawisk negatywnych

Na Rzeszowskim Rynku Nieruchomości od dłuższego czasu trwa wysoka koniunktura. Od kilku kwartałów wzrasta jednak ilość negatywnych ocen analityków, przepowiadających rychły koniec dobrej passy. Maleje ilość oddawanych mieszkań, spada sprzedaż i gwałtownie wzrosły ceny. Ten scenariusz w wielu punktach pokrywa się z rokiem 2008, kiedy zaczął się kryzys na rynku nieruchomości, który trwał do roku 2013. Jednak mija kwartał za kwartałem a rynek nieruchomości się broni i ma się dobrze. W niektórych sektorach nawet odbija się.

Deweloperzy idą do przodu

Wielka zasługa w tym deweloperów, którzy w większości odważnie inwestują i rozpoczynają nowe budowy. Z trudem , napotykając na wiele barier i utrudnień uzyskują pozwolenia na nowe inwestycje, uzbrajają tereny w infrastrukturę techniczną i w skali kraju notujemy w II kwartale wzrost o 25% wydanych pozwoleń. Wzrasta też o 15% liczba rozpoczętych budów i to jest najlepsza odpowiedź dla wieszczów przepowiadających rychły koniec rozwoju rynku nieruchomości.

Dlaczego jest tak dobrze

Sprzyja im utrzymująca się dobra koniunktura i wysoki popyt szczególnie na mieszkania. Przyczyn dobrej koniunktury jest wiele.

Po pierwsze to rosnące dochody społeczeństwa. Ludzie chcą lepiej żyć, jeździć lepszymi samochodami i mieszkać w lepszych warunkach.

Pod drugie występuje duży popyt konsumpcyjny, brakuje mieszkań i wiele rodzin ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Po trzecie rekordowo niskie stopy procentowe w bankach zachęcają z jednej strony do zaciągania kredytów a z drugiej do wycofywania oszczędności.

Po czwarte zakupy mieszkań jako inwestycji pod wynajem to obecnie powszechna forma lokowania oszczędności.

Po szóste zaczyna przynosić pozytywne skutki nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od lipca 2019 roku, która zwiększa swobodę obrotu ziemią w miastach. Te fakty potwierdza kolejny kwartał wzrostów akcji kredytowej oraz wzrost ilości transakcji na rynku nieruchomości za gotówkę.

Po siódme nadal bardzo dobrze funkcjonuje rynek quasi obrotu nieruchomościami czyli wynajem mieszkań, gzie czynsze w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o około 30%.

Otoczenie rynku nieruchomości się zmienia ale wiele czynników jak widać mu sprzyja. Jest wiele zagrożeń na rynku ale przecież zawsze tak było, że rynek nieruchomości był „koniunkturalny i cykliczny” oraz, że nie działał w oderwaniu od gospodarki, której tempo wzrostu na poziomie 4%, co również sprzyja rozwojowi.

Wzrastają dochody, wzrasta ryzyko

Deweloperzy mają się dobrze, nawet niektórzy osiągają rekordowe wyniki ale ponoszą też największe ryzyko. Sprzedają przyszłe mieszkania na etapie Pozwolenia na budowę -„dziury w ziemi” z efektami za 1-1,5 roku. To dla nich sytuacja komfortowa ale i ryzyko znacznego wzrostu kosztów budowy oraz niepewność jutra. Od ich wiedzy, motywacji i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań zależy, czy rynek będzie zrównoważony.

Nie ograniczajcie inwestycji

Znaczne ograniczenie nowych inwestycji przez deweloperów to w krótkiej perspektywie kryzys i drożyzna na tym rynku. Nikt z uczestników rynku nieruchomości tego sobie nie życzy. Niech dobra passa na rynku trwa jak najdłużej.

Zbigniew Prawelski

Doradca Rynku Nieruchomości

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

 

Grudzień 2019