• Znajdź nas:

17 852 18 28

507 393 131

17 852 18 28


Pierwsza recesja w gospodarce od 1991 roku

2021-02-04

Według wstępnych pierwszych danych GUS za okres styczeń-grudzień 2020 rysuje się ponury obraz gospodarki w Polsce i pierwsza od roku 1991 recesja. To że w budownictwie mieszkaniowym sytuacja jest dobra ma tylko ograniczony wpływ na wyniki całej gospodarki.

Jest źle ale mogło być gorzej

Pierwsze komentarze analityków gospodarczych największych banków wskazują, że tak złych wyników spowodowanych pandemią koronawirusa jeszcze nie było, chociaż skala recesji jest niższa od zakładanej. Rok 2020, zakończyliśmy pierwszą od 1991r recesją. Produkt krajowy brutto Polski w 2020r spadł o 2,8%, po wzroście o 4,5% w 2019r podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Z danych wynika też, że popyt krajowy brutto spadł o 3,7%, inwestycje spadły o 8,4%, a konsumpcja prywatna o 3%.

Niepewny rok 2021

Co do przewidywań na rok 2021, to są one niejasne. Wszystko zależeć będzie od tempa szczepień i rozmrażania gospodarki. Gospodarka światowa przeżywa największy kryzys od II wojny światowej i nasz wynik na tle ogólno światowym jest relatywnie dobry.

Rynek nieruchomości odporny na recesję

Szacunkowe wyniki w budownictwie mieszkaniowym na podstawie informacji GUS w roku 2020 wskazują, że od I-XII oddano do użytkowania 222 000 mieszkań, tj. o 7,0% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143 800 mieszkań – o 9,4% więcej niż przed rokiem, a inwestorzy indywidualni -74 100 mieszkań, tj. o 7,1% więcej. Procentowo, deweloperzy oddali do użytkowania 64,8% ogólnej liczby mieszkań. Niewielkie wzrosty w stosunku do roku 2019 zanotowano w ilości wydanych pozwoleń na budowę. Spadki zanotowano jedynie w ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jest to spadek o 5,7% w stosunku do roku 2019.Cały czas spadają inwestycje w budownictwie spółdzielczym. Ważny odnotowania jest fakt, że w grudniu 2020 w porównaniu do listopada 2020, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania o 30,4%. Te cząstkowe dane nie dają jeszcze pełnego obrazu w odniesieniu do poszczególnych województw i miast.

Na Podkarpaciu wyniki na rynku mieszkaniowym za rok 2020 będą znane dopiero z końcem marca. IV kwartał 2020 roku pomimo zaostrzenia ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki zapowiada się całkiem dobrze. Wszyscy inwestorzy liczą na poprawę wyników w gospodarce od II kwartału br. i szybki powrót do tendencji wzrostowych.

Zbigniew Prawelski

Doradca Rynku Nieruchomości

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości