• Znajdź nas:

17 852 18 28

507 393 131

17 852 18 28


Rzeszowski Rynek Nieruchomości Marzec 2022

2022-03-17

Stagnacja

Na rynku nieruchomości utrwalają i pogłębiają się niekorzystne zjawiska. Jeszcze nie oszacowaliśmy faktycznych skutków dla rynku związanych z pandemią koronawirusa a już mamy wojnę na Ukrainie. To wszystko sprawia, że rzeszowski rynek nieruchomości przeżywa zastój. Na zjawiska ekonomiczne jak inflacja, wzrost cen materiałów, coraz wyższe oprocentowanie kredytów, słabnąca złotówka nakładają się galopujące wzrosty cen paliw, energii, gazu oraz żywności. Będzie drożej, bo tak wynika z rachunku ekonomicznego. Zakres nowych inwestycji jest wysoki.

Skutki wojny

Przemieszczające się przez nasze województwo setki tysięcy uchodźców z Ukrainy również wpływa niekorzystnie na rynek nieruchomości. Już prawie 2mln uchodźców dotarło do naszego kraju. Do tego dochodzą skutki ogłoszonych sankcji. Sytuacja gospodarcza Polaków pogarsza się. Dzisiaj w cenie są wyższe wartości niż zysk, to empatia i ludzkie odruchy serca wobec tragedii ludzkiej jaka dotknęła niewinnych ludzi.

Boom na wynajem

Na rynku wtórnym popyt zmalał drastycznie. Cały obrót nieruchomościami sprowadza się głównie do wynajmu i podpisywania umów deweloperskich. Wynajem to w większości forma krótkoterminowego użyczenia lub bez kosztowego udostępniania swoich mieszkań. W ten proceder zaangażowane są tysiące naszych rodaków. Pomoc jest spontaniczna. Obserwuję zjawisko braku wolnych mieszkań i domów do wynajmy. Część osób wycofała oferty z obrotu i wstrzymuje się ze sprzedażą. Podpisywane umowy deweloperskie są realizacją wcześniejszych uzgodnień i dotyczą nieruchomości oddawanych do realizacji. Rynek nieruchomości nie radzi sobie w obliczu ogromnej fali uchodźców. Mieszkania w Przemyślu, czy Rzeszowie do wynajmu drastycznie drożeją. Coraz częściej Ukraińcy chcą płacić za najem ale nie ma podaży. Ich sytuacja finansowa dodatkowo pogarsza się w związku z dewaluacją hrywny. Często szukają na własną rękę lub angażują w to rodaków, którzy przebywali w Polsce przed wojną.

Brakuje rąk do pracy

Z rynku pracy, także z budownictwa odpłynęło tysiące mężczyzn, Ukraińców zatrudnionych na budowach którzy powrócili na Ukrainę bronić niepodległości przed rosyjską agresją. Deweloperzy, rynek pierwotny alarmują już niedobór kadr pracowniczych i opóźnienia w realizacji rozpoczętych inwestycji. Należy liczyć się w tym roku z dalszym wzrostem cen mieszkań i korektą w stosunku do przewidywanych na początku roku.

Próba stabilizacji i zalegalizowania pobytu uchodźców, prostszy wynajem.

Po pierwszych tygodniach panicznej ucieczki Ukraińców i zaskoczenia, sytuacja po naszej stronie stabilizuje się chociaż jest niepewna i bardzo dynamiczna. Ta stabilizacja dotyczy głównie tymczasowego rozlokowania rodzin i skonkretyzowania sposobu postępowania z nimi na najbliższe miesiące przez państwo. W związku przyjęciem przez Sejm RP specustawy /Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku/, „O pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym …..” pojawiło się kilka nowych rozwiązań prawnych. Część z nich dotyczy rynku nieruchomości i wprowadza szereg norm dotyczących uproszczonych form wynajmu mieszkań. Wprowadzają one pewien wachlarz rekompensat finansowych oraz zabezpieczeń dla wynajmujących mieszkania dla Ukraińców- uchodźców. Dotyczy to głównie najmu okazjonalnego. Czas pokaże na ile rozwiązania te sprawdzą się w życiu.

Pozytywne myślenie

Prognozy długofalowe związane z rynkiem nieruchomości są dobre. Kluczem do ich spełnienia jest bezwarunkowe zakończenie wojny, zwycięstwo Ukrainy i demokratycznego świata. Ponowne uruchomienie inwestycji na dużą skalę będzie wtedy możliwe. Na dzisiaj przyszłość rzeszowskiego rynku nieruchomości zależy głównie od czynników zewnętrznych i globalnej sytuacji.

Zbigniew Prawelski

Doradca Rynku Nieruchomości

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości